Sunting Teks Add Text
Mengaburkan
Mengimbangi X
Mengimbangi Y
Bergerak
Peralatan
Skala
Memutar
Balik
Bergerak
Warna Lapisan Logo
  Warna Baru
  Warna bawaan
  Warna Gradien
  Warna latar belakang
  Skala
  Memutar
  Balik
  Bergerak
  Warna Baru
  Warna bawaan
  .4.